SĄLYGOS IR NUOSTATOS,

taikomos mūsų internetinėje parduotuvėje

Ši interneto svetainė yra skirta „KamadoSpace“ prekės ženklui. Šioje svetainėje sąvokos „mes“, „mus“ ir „savo“ reiškia „KamadoSpace“. „KamadoSpace“ siūlo Jums, naudotojui, šią interneto svetinę, įskaitant visą šioje svetainėje pateikiamą informaciją, priemones ir paslaugas, su sąlyga, jei sutiksite su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais.

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS – APŽVALGA

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir/ arba kažką pirkdami iš mūsų, Jūs naudojatės mūsų „Paslaugomis“ ir sutinkate, kad Jus saistytų šios sąlygos ir nuostatos („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant papildomas sąlygas ir nuostatas bei politiką, kurios yra nurodytos čia ir/ arba kurių saitai yra pateikiami čia. Šios Paslaugų teikimo sąlygos yra taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant naudotojais, kurie yra lankytojai, pardavėjai, klientai, prekybininkai, ir/ arba turinio autoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias Paslaugų teikimo sąlygas, prieš atsidarant ar naudojantis mūsų interneto svetaine. Lankydamiesi arba naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, Jūs sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šio susitarimo sąlygomis ir nuostatomis, negalite lankytis interneto svetainėje arba naudotis bet kuriomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos yra laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kurioms naujoms prie dabartinės parduotuvės pridedamoms funkcijoms ir priemonėms taip pat bus taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kuriuo metu peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir/ arba pakeitimus mūsų interneto svetainėje. Jums tenka pareiga periodiškai tikrinti šiame puslapyje skelbiamus pakeitimus. Jūsų tolesnis naudojimasis ar lankymasis interneto svetainėje po bet kurių pakeitimų paskelbimo sudaro daro Jūsų sutikimą su šiais pakeitimais.

I. Internetinės parduotuvės sąlygos

Sutikdamas(-a) su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, Jūs patvirtinate, kad Jūs esate bent pilnametis(-ė) Jūsų gyvenamosios vietos šalyje ar srityje arba tai, kad Jūs esate bent pilnametis(-ė) Jūsų gyvenamosios vietos šalyje ar srityje ir davėte mums savo sutikimą leisti bet kuriam Jūsų globojamam nepilnamečiui asmeniui naudotis šia svetaine. 

Negalite naudoti mūsų produktų jokiu neteisėtu ar neleistinu tikslu, taip pat, naudodamasis(-i) Paslauga, Jūs negalite pažeisti jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisėmis). 

Negalite perduoti jokių virusų ar destrukcinio pobūdžio kodų. 

Dėl bet kurios iš Sąlygų nesilaikymo ar pažeidimo nedelsiant prarasite teisę naudotis Paslaugomis.

II. Bendrosios nuostatos

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties atsisakyti teikti paslaugas bet kuriam asmeniui.

Jūs suprantate, kad Jūsų turinys (neskaitant kreditinės kortelės informacijos), gali būti perduodamas neužšifruotu formatu ir apima (a) perdavimus įvairiais tinklais; ir (b) pakeitimus, reikalingus priderinimui ir pritaikymui prie tinklų ar prietaisų techninių reikalavimų. Kreditinės kortelės informacija perdavimo per tinklus metu visada yra užšifruojama.

Jūs sutinkate be aiškaus rašytinio mūsų sutikimo nedauginti, nedaryti nuorašų, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir savanaudiškai neišnaudoti jokios Paslaugų dalies, nenaudoti Paslaugų ar prieigos prie Paslaugų ar bet kokio interneto svetainės kontakto, per kurį yra teikiama paslauga.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra pateikiamos tik patogumo sumetimais, jos neapribos šių Sąlygų ir neturės jokios kitos įtakos joms.

III. Informacijos tikslumas, išsamumas ir savalaikiškumas

Mes neprisiimame atsakomybės, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje pateikta medžiaga yra tik bendra informacija ir ja nederėtų pasikliauti ar naudoti kaip vienintelį sprendimų priėmimo pagrindą, neperžiūrėjus pirminių, tikslesnių, išsamesnių ar laiku pateikiamos informacijos šaltinių. Turite prisiimti riziką, jei pasiklausite bet kokia šioje svetainėje pateikiama medžiaga.

Šioje svetainėje gali būti pateikta tam tikra istorinė informacija. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir yra pateikiama tik Jūsų bendros orientacijos tikslu. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes nesame įpareigoti atnaujinti jokios mūsų svetainėje pateikiamos informacijos. Jūs sutinkate, kad Jums tenka atsakomybė už mūsų svetainės pakeitimų stebėjimą.

IV. Paslaugų ir kainų keitimai

Mūsų produktų kainos gali keistis, apie tai neįspėjant. 

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu modifikuoti arba nutraukti Paslaugų (arba bet kurios jos dalies ar turinio) teikimą, apie tai neįspėjant. 

Mes neprisiimame atsakomybės Jūsų ar bet kurios trečiosios šalies atžvilgiu dėl bet kokių modifikacijų, kainų keitimų, Paslaugų teikimo stabdymo ar nutraukimo.

V. Produktai ar paslaugos (jei taikoma)

Kai kurie produktai ar paslaugos gali būti teikiami išskirtinai internetu per interneto svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir jie gali būti grąžinami ar keičiami tik pagal mūsų Grąžinimo politiką.

Mes dedame visas pastangas, siekdami kuo tiksliau pademonstruoti parduotuvėje esančių savo produktų spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad Jūsų kompiuterio monitoriaus ekrane spalvos bus rodomos tiksliai.

Mes pasiliekame teisę riboti savo produktų ar Paslaugų pardavimus bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai, tačiau nesame įpareigoti to daryti. Galime priimti sprendimą pasinaudoti šia teise kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Mes pasiliekame teisę riboti mūsų siūlomų bet kurių produktų ar paslaugų kiekius. Galime išskirtine savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti visus produktų aprašymus ar produktų kainodarą, apie tai nepranešant. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurių produktų gamybą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas pasiūlymas dėl bet kurio produkto ar paslaugos yra niekinis, kai tai yra draudžiama. 

Mes negarantuojame, kad bet kurių Jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitų medžiagų kokybė tenkins Jūsų lūkesčius arba kad bus ištaisytos bet kurios Paslaugų klaidos.

VI. Sąskaitų išrašymo ir paskyrų informacijos tikslumas

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio Jūsų mums pateikiamo užsakymo. Mes galime savo išskirtine nuožiūra riboti arba atšaukti vieno asmens, namų ūkio ar vieno užsakymo metu perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, kuriuos teikia tas pats klientas arba ta pati kliento paskyra, mokėjimui naudojant tą pačią kreditinę kortelę, ir/ arba užsakymus, kuriems yra naudojamas tas pats sąskaitų išrašymo ir/ arba siuntimo adresas. Tuo atveju, jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, bandysime Jums tai pranešti, susiekiant el. paštu ir/ arba sąskaitų išrašymo adresu/ telefono numeriu, pateiktu, teikiant užsakymą. Mes pasiliekame teisę riboti arba drausti užsakymus, kurie, mūsų išskirtiniu vertinimu, atrodo kaip prekybos atstovybių, perpardavėjų ar platintojų teikiami užsakymai.

Atlikdami visus pirkimus mūsų parduotuvėje, Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitų informaciją. Jūs sutinkate skubiai atnaujinti savo paskyros ir kitą informaciją, įskaitant savo el. pašto adresą bei kreditinių kortelių numerius ir galiojimo pabaigos datas, tam, kad galėtume užbaigti Jūsų operacijas ir, esant poreikiui, su Jumis susisiekti.

VII. Pasirenkamos priemonės

Galime suteikti Jums prieigą prie trečiųjų šalių priemonių, kurių mes nestebime ir nekontroliuojame bei niekaip prie jų neprisidedame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių, kokios jos tuo metu yra, ir atsižvelgiant į jų buvimo galimybę, neteikiant jokių garantijų, pareiškimų ar bet kokių sąlygų bei jokių patvirtinimų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios ar susijusios su tuo, kad naudojatės pasirenkamomis trečiųjų šalių priemonėmis.

Jums tenka visa rizika, susijusi su svetainėje siūlomų pasirenkamų priemonių naudojimu savo nuožiūra, ir Jums derėtų įsitikinti, ar esate susipažinęs(-usi) ir sutinkate su sąlygomis, pagal kurias yra teikiamos trečiosios (-ųjų) šalies (-ių) teikėjų priemonės.

Ateityje per interneto svetainę taip pat galime pasiūlyti naujas paslaugas ir/ arba funkcijas (įskaitant naujų priemonių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir/ arba paslaugoms taip pat bus taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

VIII. Trečiųjų šalių nuorodos

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos per mūsų Paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą. Šioje svetainėje esantys trečiųjų šalių saitai gali nukreipti Jus į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą ir mes negarantuojame ir neprisiimsime jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl bet kokios trečiųjų šalių medžiagos ar interneto svetainių arba bet kurių kitų trečiųjų šalių medžiagos, produktų ar paslaugų. 

Mes nesame atsakingi už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų šalių interneto svetainėse skelbiamų prekių, paslaugų, išteklių ir turinio pirkimu ar naudojimu, ar bet kokiomis atliekamomis operacijomis, kurios yra susijusios su trečiųjų šalių interneto svetainėmis. Prašome atidžiai peržiūrėti trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinti, ar jas suprantate, prieš dalyvaujant bet kokioje operacijoje. Skundai, pretenzijos, nerimą keliantys dalykai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti adresuojami trečiajai šaliai.

IX. Naudotojų komentarai, atsiliepimai ir kiti pareiškimai

Jei mūsų prašymu internetu, el. paštu, paštu ar kitų būdu atsiųsite tam tikrus konkrečius pareiškimus (pavyzdžiui, prašymus dalyvauti konkurse) arba mūsų neprašyti atsiųsite mums kūrybiškas idėjas, patarimus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą (kartu vadinamus „komentarais“), Jūs sutinkate, kad mes galime bet kuriuo metu ir be apribojimų redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip bet kokiu būdu naudoti bet kokius Jūsų mums persiunčiamus komentarus. Mes niekaip nesame įsipareigoję (1) laikyti bet kokius komentarus konfidencialiais; (2) mokėti kompensaciją už bet kuriuos Jūsų komentarus; arba (3) atsakyti į bet kokius komentarus.

Mes galime stebėti, redaguoti arba šalinti turinį, kuris, mūsų išskirtine nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, juodinantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip smerktinas arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinės nuosavybės teises ar šias Paslaugų teikimo sąlygas, tačiau niekaip nesame įsipareigoję to daryti.

Jūs sutinkate, kad Jūsų komentarai nepažeis jokios trečiosios šalies teisės, įskaitant autorystės teises, prekių ženklų, privatumo, teisės subjekto statuso arba kitų asmeninių ar turtinių teisių. Jūs taip pat sutinkate, kad Jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitokios neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, joje nebus kompiuterių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, galinčių bet kaip paveikti Paslaugų ar bet kurių susijusių interneto svetainės funkcijų veikimą. Negalite naudoti netikro el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu arba kitaip klaidinti mus arba trečiąsias šalis dėl bet kurių komentarų kilmės. Jums tenka išskirtinė atsakomybė už bet kuriuos Jūsų teikiamus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimsime jokios atsakomybės ir įsipareigojimų už jokius Jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

X. Asmeninė informacija

Jūsų pateikta asmeninė informacija yra tvarkoma parduotuvėje pagal mūsų Privatumo politiką. Prašome peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

XI. Klaidos, netikslumai ir praleidimai

Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugose gali būti informacijos, kurioje yra tipografinių klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, reklamine medžiaga, pasiūlymais, mokesčiais už produktų siuntimą, tranzito laiku ir buvimu. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus bei keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Paslaugos informacija yra netiksli arba bet kuri susijusi interneto svetainė yra netiksli, iš anksto apie tai neįspėjant (įskaitant ir po to, kai Jūs pateikėte savo užsakymą).

Mes niekaip neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar tikslinti Paslaugos informacijos arba bet kurioje susijusioje interneto svetainėje skelbiamos informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, kainodaros informacija, išskyrus įstatymuose numatytus reikalavimus. Jokia nurodyta Paslaugos ar bet kurios susijusios interneto svetainės atnaujinimo arba naujinimo data neturėtų būti vertinama kaip patvirtinimas, jog visa Paslaugos ar bet kurios susijusios interneto svetainės informacija yra pakeista arba atnaujinta.

XII. Draudžiamas naudojimas

Neskaitant kitų draudimų, numatytų Paslaugų teikimo sąlygose, Jums yra draudžiama naudoti svetainę arba jos turinį: (a) bet kokiu neteisėtu tikslu; (b) kitų asmenų kurstymui vykdyti bet kokią neteisėtą veiklą ar joje dalyvauti; (c) bet kokių tarptautinių, federalinių, provincijos ar šalies reglamentų, taisyklių, įstatymų ar vietos potvarkių pažeidimui; (d) mūsų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui ar trikdymui; (e) priekabiavimui, užgauliojimui, įžeidinėjimui, kenkimui, šmeižtui, apkalbinėjimui, menkinimui, dauginimui ar diskriminavimui lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios pagrindu; (f) klaidingos ar klaidinančios informacijos pateikimui; (g) virusų ar bet kokio destrukcinio pobūdžio kodų, kurie bus ar gali būti panaudoti tokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios interneto svetainės, kitų interneto svetainių ar interneto funkcionalumui, įkėlimui ir perdavimui; (h) kitų asmenų asmeninės informacijos rinkimui ar sekimui; (i) informacijos išsiuntinėjimui, sukčiavimui, ruošimui, pretekstui, paieškos serveriui, slinkimui ar valymui; (j) bet kokiu nepadoriu ar amoraliu tikslu; arba (k) Paslaugos ar bet kurios susijusios interneto svetainės, kitų interneto svetainių ar interneto saugos funkcijų trikdymui ar apėjimui. Mes pasiliekame teisę nutraukti Jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia interneto svetaine dėl draudžiamo naudojimo sąlygos pažeidimo.

XIII. Garantijų atsisakymas; atsakomybės apribojimas

Mes neužtikriname, nepareiškiame ir negarantuojame, kad galėsite nenutrūkstamai, laiku, saugiai ar be klaidų naudotis mūsų paslauga.
Mes negarantuojame, kad rezultatai, gauti naudojantis paslauga, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad kartkartėmis mes galime neribotam laikotarpiui pašalinti paslaugą arba bet kuriuo metu atšaukti paslaugą ir Jums to nepranešti.

Jūs aiškiai sutinkate prisiimti visą riziką už naudojimąsi paslauga ar negalėjimą ja naudotis. Paslauga bei visi produktai ir paslaugos, kurie Jums yra teikiami per paslaugą (jei mes nesame aiškiai nurodę kitaip) yra teikiami tokie, kokie yra, ir atsižvelgiant į galimybę jais naudotis, neteikiant jokių aiškių ar numanomų pareiškimų, garantijų ar sąlygų, įskaitant visas perkamumo, prekybinės kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, pavadinimo, nuosavybės teisių ir nepažeidimo garantijas ar sąlygas.

Jokiu atveju „KamadoSpace“, mūsų direktoriai, tarnautojai, darbuotojai, dukterinės bendrovės, tarpininkai, rangovai, praktikantai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijos išdavėjai nėra atsakingi už jokius sužalojimus, nuostolius, pretenzijas arba bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius, specialius ar šalutinius bet kokio tipo nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautu pelnu, negautomis pajamomis, prarastomis santaupomis, prarastais duomenimis, pakeitimo išlaidomis ar bet kokiais panašiais nuostoliais, nepriklausomai nuo to, ar jie yra pagrįsti sutartimi, civilinės teisės pažeidimu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitu pagrindu, siejamu su tuo, kad naudojatės bet kuria paslauga ar bet kuriais kitais produktais, įsigytais naudojantis paslauga, ar bet kokia kita pretenzija, bet kaip susijusia su Jūsų naudojimusi paslauga ar bet kuriuo produktu, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokiomis turinio klaidomis ar praleidimais arba bet kokiais bet kokio tipo nuostoliais ar žala, patirtais dėl naudojimosi paslauga ar bet kokiu per paslaugą skelbiamu, perduodamu ar kitaip pateikiamu turiniu (arba produktu), net jei apie tokią galimybę buvo informuojama. Kadangi kai kuriose šalyse ar jurisdikcijose neleidžiama atmesti ar apriboti atsakomybės už šalutinius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose šalyse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus ribojama iki maksimalios pagal įstatymą leidžiamos ribos.

XIV. Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti „KamadoSpace“ ir mūsų kontroliuojančiąją įmonę, dukterines bendroves, filialus, partnerius, tarnautojus, direktorius, tarpininkus, rangovus, licencijos išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų ir reikalavimų, įskaitant pagrįstus trečiosios šalies mokamus mokesčius advokatams dėl Jūsų padaryto šių Paslaugų teikimo sąlygų ar juose nurodytų dokumentų pažeidimo arba dėl Jūsų padaryto bet kokio įstatymo ar trečiosios šalies teisių pažeidimo.

XV. Atskiriamumas

Tuo atveju, jei būtų nustatoma, kad kažkuri šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra neteisėta, niekinė arba neįvykdoma, tokia nuostata vis tiek turi būti vykdoma pilna įstatymo leidžiama apimtimi, o neįvykdoma dalis turi būti laikoma atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų, toks sprendimas neturi įtakos bet kurių kitų likusių nuostatų galiojimui ir įvykdomumui.

XVI. Nutraukimas

Šalių pareigos ir atsakomybė, susidariusios iki nutraukimo datos, lieka galioti ir po šio susitarimo nutraukimo visais tikslais.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol Jūs arba mes jų nenutrauksime. Jūs galite bet kuriuo metu nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas, pranešdamas(-a) mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis arba nebesinaudosite mūsų svetaine.

Jei mūsų išskirtiniu vertinimu Jūs nesilaikote bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos arba jei mes turime tokių įtarimų, mes taip pat galime bet kuriuo metu nutraukti šį susitarimą, apie tai neįspėdami, o Jūs ir toliau būsite atsakingas(-a) už visas iki nutraukimo datos mokėtinas sumas, taip pat įskaitant šią dieną; ir/ arba atitinkamai galime atsisakyti suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

XVII. Visas susitarimas

Mūsų nesinaudojimas bet kuria šiose Paslaugų teikimo sąlygose numatyta teise ar nuostata arba jų nevykdymas nesudaro tokios teisės arba nuostatos atsisakymo.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kurios mūsų šioje svetainėje skelbiamos veiklos taisyklės ir politika Paslaugos atžvilgiu sudaro visą Jūsų ir mūsų susitarimą ir sutartį, pagal kuriuos yra reglamentuojamas Jūsų naudojimasis Paslauga ir kurie pakeičia bet kokius ankstesnius ar vienalaikius žodinius ar rašytinius Jūsų ir mūsų susitarimus, informaciją ir pasiūlymus (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokiomis ankstesnėmis Paslaugų teikimo sąlygų sąlygomis).

Bet kokie neaiškumai, aiškinant šias Paslaugų teikimo sąlygas, neturi būti aiškinami jas sudariusios šalies nenaudai.

XVIII. Sąlygų ir nuostatų keitimas

Galite bet kuriuo metu šiame puslapyje peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo išskirtine nuožiūra atnaujinti, keisti arba pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo interneto svetainėje. Jums tenka pareiga periodiškai tikrinti mūsų interneto svetainėje skelbiamus pakeitimus. Jūsų tolesnis lankymasis mūsų interneto svetainėje ar naudojimasis Paslauga po bet kokių šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo paskelbimo sudaro sutikimą su tokiais pakeitimais.

XIX. Informacija kontaktams

Klausimai dėl Paslaugų teikimo sąlygų turėtų būti siunčiami mums adresu info@kamadospace.lt.