UAB „Kamadospace“ kuria ir diegia e.komercijos modelį

Nuo 2022 m. vasario mėnesio UAB „Kamadospace“ įgyvendina projektą „UAB Kamadospace e.komercijos modelio diegimas Nr. „13.1.1-LVPA-K-860-01-1320“

Priemonė: E. Komercijos modelis COVID-19

Projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB KamadoSpace, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto veikla: Projekto metu bus įdiegti e-sprendimai – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau priiminėti ir suvaldyti užsakymus elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomi įsipareigojimai klientams, kas atsakingi už užduočių vykdymą ir kt.

Projekto finansavimas: Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
Bendra projekto vertė: 21 200 EUR

Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 15 900 EUR
Projekto trukmė: 12 mėn.